Rekisteriseloste

Henkilötietolaki(523/1999) 10§
01.11.2019

1.Rekisterinpitäjä
Kaakon Hoivakaksikko Ay

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sari Ruponen
Hevostie 10, 49900 Virolahti
040 5171258
sari@kaakonhoivakaksikko.fi

3.Rekisterin nimi
Kaakon Hoivakaksikko Ay:n asiakasrekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteiden hoitaminen

5.Rekisterin tietosisältö
Yrityksen ja asiakkaan välinen palvelusopimus ja -suunnitelma, joista käy ilmi asiakkaan henkilötiedot, lähiomainen ja hänen yhteystietonsa, kenelle tietoja saa luovuttaa, sovitut palvelut sekä hinnat ja sovitut ajankohdat.

6.Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan ja omaisen antamat tiedot

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Eksotelle ja Kymsotelle palvelutapahtuman jälkeen ja asiakkuuden päätyttyä palveluseteliasiakkaiden ollessa kyseessä. Kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja käyttävät Kaakon Hoivakaksikko Ay:n yrittäjät.

Sähköinen tiedonsiirto tapahtuu suojatulla yhteydellä
Manuaalinen aineisto säilytetään rekisterivastaavan kotona lukitussa kaapissa

Tarpeeton aineisto hävitetään turvallisesti
Sähköiset tietokannat ovat käyttäjätunnusten ja salasanojen takana