Rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä

Hoivapalvelut Annukka T:mi

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marjo Kukkonen

Hämeenkyläntie 187, 49900 Virolahti

050 555 1668

marjo@kaakonhoivakaksikko.fi

3.Rekisterin nimi

Hoivapalvelut Annukka Tmi

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

-nykyiset

-potentiaaliset

-aiemmat asiakkaat

5.Rekisterin tietosisältö

-nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kymsotelle palvelutapahtuman jälkeen ja asiakkuuden päätyttyä

8.Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja käyttävät Hoivapalvelut Annukkai Tmi yrittäjä sekä kirjanpitäjä.

Sähköinen tiedonsiirto tapahtuu suojatulla yhteydellä

Manuaalinen aineisto säilytetään rekisterivastaavan kotona lukitussa kaapissa

Tarpeeton aineisto hävitetään turvallisesti

Sähköiset tietokannat ovat käyttäjätunnusten ja salasanojen takana